Behandling af alkohol­afhængighed

Behandling af alkoholafhængighed
Behandling af alkoholafhængighed
Behandling af alkoholafhængighed
ForfatterPeter M. Monti, Ronald M. Kadden, Damaris J. Rohsenow, Ned L. Cooney Og David B. Abrams
ForlagForlaget Sydgården
Udgivelsesår2005
ISBN87-90482-11-5
Antal sider228
Mål i mm (B x H x D)208 x 295 x 23
300,00 kr. inkl. moms
LÆG I KURV
Antal:

Anden udgave. En guide til træning af mestringsfærdigheder

Denne bog præsenterer et enkelt, lettilgængeligt, men dog omfattende trænings-program, som har vist sig effektivt til at hjælpe mennesker, der er afhængige af alkohol. Den bygger på en kognitiv-adfærdsmæssig metode for behandling af misbrug.

Bogen indeholder alt, hvad der behøves for at implementere programmet, herunder en klar teoretisk og empirisk begrundelse for metoden, detaljerede retningslinier for de enkelte sessioner, nyttige kliniske råd til terapeuterne og materiale og opgaver til klienterne.

Sessionerne i kapitel 3 og 4 fokuserer på udvikling af centrale interpersonelle og intrapsykiske færdigheder med henblik på at lære deltagerne positive strategier for at klare hverdagslivets krav og for at modstå drikketrang.
Kapitel 5 beskriver gennemførelsen af en række sessioner med eksponering for alkohol og andre udløsere af drikketrang. Endvidere trænes klienterne i brugen af mestringsstrategier for håndtering af drikketrang samtidig med, at de er eksponerede for deres vigtigste drikkeudløsere.
Sidste kapitel indeholder teoretiske overvejelser og empiriske undersøgelser af effekten af kognitiv-adfærdsmæssig behandling af alkoholafhængige, der samtidig har en psykiatrisk diagnose eller er tobaksafhængige.

Forfatterne er alle velrenommerede forskere og klinikere inden for behandling af alkohol- og stofafhængighed. De har gennem en årrække været foregangsmænd for implementeringen af den kognitiv-adfærdsmæssige metode i misbrugsbe-handlingen, ligesom de har gennemført en lang række empiriske undersøgelser af effekten af behandling, der bygger på denne metode.

Bogen har forord af G. Alan Marlatt.